Vol vertrouwen zwanger, volgens eigen intuïtie bevallen, op zachte manier herstellen.                    Je kindje veilig en geborgen , dicht tegen je aan.

Geboortetraumaconsulent

Soms verloopt de periode rond de geboorte van je kindje anders dan je van tevoren had gedacht of gehoopt. Je merkt dat je met negatieve gevoelens terugdenkt aan je zwangerschap, de bevalling, kraamtijd of (gemiste) borstvoedingsperiode. De oorzaak ligt in het feit dat jou op enig moment het gevoel is gegeven niet te kunnen reageren op de diepe basisbehoeftes die je door je moederlijke brein werden ingegeven. Lichamelijke en emotionele klachten vormen nu een belemmering voor je dagelijks leven en komen voor jouw gevoel voort uit de negatieve ervaringen rond de geboorte van je kind. Misschien heb je het zelfs na een aantal jaar nog niet aangedurfd om opnieuw zwanger te raken, maar het kan ook dat je inmiddels vaker bent bevallen en nog moeite hebt met een eerdere geboorte.

Ook wanneer je met negatieve gevoelens terugkijkt op jullie weg naar een kindje, bijvoorbeeld omdat er sprake was van een fertiliteitstraject, is er sprake van een geboortetrauma en kan een herstelgesprek heel helpend zijn.

Je bent niet alleen en je gevoelens zijn niet 'raar' of 'gek'. Van alle moeders, geeft circa 20% aan haar bevalling als traumatisch te hebben ervaren. Ongeveer 1% van de moeders (ofwel 5000 per jaar) ontwikkelt een post traumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van een negatieve ervaring rondom de zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd. 

Gelukkig is er een manier om je geboortetrauma in korte tijd effectief te verwerken.
Tijdens een herstelgesprek help ik je om met behulp van verbeelding een negatieve gebeurtenis rond de geboorte van je kind te veranderen. Door de gewenste situatie te beschrijven, te voelen en in zekere zin te ervaren, worden blokkades tussen je werkbrein en intuïtieve brein opgeheven. Hierdoor wordt je moederlijke brein gestimuleerd en ontstaan nieuwe hersenverbindingen. Doordat je de nieuwe situatie tijdens het herstelgesprek als levensecht ervaart, is dit een bijzonder effectieve en tegelijkertijd heel vriendelijke methode. Dit betekend niet dat je originele herinnering wordt uitgewist en vervangen door een nieuwe herinnering. Het resultaat is dat jouw klachten afnemen en dat het gevoel wat je bij je herinnering hebt verandert.
 


E-mailen
Bellen
Instagram